PrivacyverklaringDit privacybeleid voor persoonlijke informatie is van toepassing op alle informatie die een persoon (Natalia Kovgunova, hierna de sitebeheerder genoemd) kan ontvangen over de gebruiker tijdens het gebruik van de site https://nbs-opleiding.com.

Het gebruik van de site https://nbs-opleiding.com betekent de onvoorwaardelijke toestemming van de gebruiker voor dit beleid en de voorwaarden voor het verwerken van zijn persoonlijke informatie die daarin gespecificeerd is; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, dient de gebruiker af te zien van het gebruik van deze bron.

Het sitebeheer begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat het sitebeheer zorgvuldig om met deze informatie. Het sitebeheer houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Gegevensverzameling

Verlenen en gebruikt deze alleen voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. Alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering vande diensten worden verzameld. Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen; het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen tijdens het inschrijfproces voor de cursus, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Deelnemers vullen een inschrijfformulier in en geven daarbij aan dat ze akkoord gaan met de opleidingsbepalingen en leveren daarmee zelf de gegevens aan.

Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Geboorteplaats

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

De gegevens worden bewaard conform de termijnen die in het iso handboek vermeld staan en de wettelijke bepalingen. Opleidingsinformatie van de deelnemer wordt bewaard voor het historisch overzicht en om later nog van dienst te kunnen zijn bij verlies van certificaat.Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.Derden
Gegevens van deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden. Alleen daar waar het wettelijk verplicht is (belastingdienst / uwv / verzekeraars) staan we gegevens af aan derden.Beveiliging
De persoonsgegevens zijn voldoende beveiligd, zowel fysiek als digitaal. De toegang tot het gebouw en de data zijn zodanig beveiligd dat dit gewaarborgd is.Wijzigingen Privacyverklaring

De sitebeheerder kan deze Privacyverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe de sitebeheerder jouw gegevens beschermt en gebruikt, raden we je aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen. De sitebeheerder heeft deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 24 Mei 2021.